Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[DIR] hama/ 2017-10-04 10:45 - [DIR] mina/ 2017-10-04 10:45 - [DIR] myfaces/ 2017-10-04 10:46 - [DIR] mahout/ 2017-10-04 10:47 - [DIR] empire-db/ 2017-10-04 10:47 - [DIR] lucene/ 2017-10-04 10:47 - [DIR] tapestry/ 2017-10-04 10:47 - [DIR] eagle/ 2017-10-04 10:48 - [DIR] cocoon/ 2017-10-04 10:48 - [DIR] xmlgraphics/ 2017-10-04 10:49 - [DIR] shiro/ 2017-10-04 10:49 - [DIR] vcl/ 2017-10-04 10:49 - [DIR] olingo/ 2017-10-04 10:50 - [DIR] poi/ 2017-10-04 10:50 - [DIR] airavata/ 2017-10-04 10:50 - [DIR] aries/ 2017-10-04 10:50 - [DIR] santuario/ 2017-10-04 10:51 - [DIR] clerezza/ 2017-10-04 10:51 - [DIR] forrest/ 2017-10-04 10:51 - [DIR] ws/ 2017-10-04 10:51 - [DIR] brooklyn/ 2017-10-04 10:52 - [DIR] directory/ 2017-10-04 10:52 - [DIR] spamassassin/ 2017-10-04 10:52 - [DIR] avro/ 2017-10-04 10:52 - [DIR] pig/ 2017-10-04 10:53 - [DIR] chukwa/ 2017-10-04 10:53 - [DIR] zeppelin/ 2017-10-04 10:54 - [DIR] openjpa/ 2017-10-04 10:54 - [DIR] bloodhound/ 2017-10-04 10:54 - [DIR] juddi/ 2017-10-04 10:54 - [DIR] isis/ 2017-10-04 10:55 - [DIR] flume/ 2017-10-04 10:55 - [DIR] streams/ 2017-10-04 10:56 - [DIR] vxquery/ 2017-10-04 10:56 - [DIR] bval/ 2017-10-04 10:56 - [DIR] bahir/ 2017-10-04 10:56 - [DIR] xalan/ 2017-10-04 10:57 - [DIR] chemistry/ 2017-10-04 10:57 - [DIR] couchdb/ 2017-10-04 10:57 - [DIR] hadoop/ 2017-10-04 10:58 - [DIR] ctakes/ 2017-10-04 10:59 - [DIR] buildr/ 2017-10-04 11:08 - [DIR] crunch/ 2017-10-04 11:08 - [DIR] tcl/ 2017-10-04 11:08 - [DIR] portals/ 2017-10-04 11:08 - [DIR] xerces/ 2017-10-04 11:09 - [DIR] perl/ 2017-10-04 11:10 - [DIR] axis/ 2017-10-04 11:10 - [DIR] climate/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] servicemix/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] camel/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] reef/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] polygene/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] db/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] tomcat/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] gora/ 2017-10-04 11:11 - [DIR] velocity/ 2017-10-04 11:12 - [DIR] serf/ 2017-10-04 11:12 - [DIR] stanbol/ 2017-10-04 11:12 - [DIR] giraph/ 2017-10-04 11:12 - [DIR] marmotta/ 2017-10-04 11:12 - [DIR] usergrid/ 2017-10-04 11:12 - [DIR] creadur/ 2017-10-04 11:12 - [DIR] pivot/ 2017-10-04 11:13 - [DIR] juneau/ 2017-10-22 17:12 - [DIR] lucenenet/ 2017-10-24 07:55 - [DIR] tomee/ 2017-10-24 19:45 - [DIR] httpcomponents/ 2017-10-26 20:38 - [DIR] tiles/ 2017-10-31 02:50 - [DIR] roller/ 2017-11-06 22:16 - [DIR] bigtop/ 2017-11-12 14:31 - [DIR] cayenne/ 2017-11-20 14:21 - [DIR] flex/ 2017-11-22 08:28 - [DIR] sis/ 2017-11-24 11:12 - [DIR] cloudstack/ 2017-12-07 16:01 - [DIR] thrift/ 2017-12-07 20:10 - [DIR] synapse/ 2017-12-09 22:36 - [DIR] mynewt/ 2017-12-13 22:08 - [DIR] tika/ 2017-12-15 01:11 - [DIR] rocketmq/ 2017-12-18 06:43 - [DIR] ambari/ 2017-12-22 23:08 - [DIR] sentry/ 2017-12-24 13:38 - [DIR] openwebbeans/ 2017-12-25 10:28 - [DIR] nutch/ 2017-12-25 17:39 - [DIR] opennlp/ 2017-12-25 20:52 - [DIR] samza/ 2018-01-02 17:34 - [DIR] deltaspike/ 2018-01-02 20:53 - [DIR] metron/ 2018-01-03 18:26 - [DIR] tez/ 2018-01-04 22:07 - [DIR] river/ 2018-01-15 10:48 - [DIR] asterixdb/ 2018-01-15 19:13 - [DIR] guacamole/ 2018-01-18 17:57 - [DIR] commons/ 2018-01-23 19:03 - [DIR] yetus/ 2018-01-27 20:26 - [DIR] metamodel/ 2018-01-30 01:27 - [DIR] celix/ 2018-01-30 19:34 - [DIR] james/ 2018-01-31 10:19 - [DIR] sqoop/ 2018-01-31 18:09 - [DIR] activemq/ 2018-02-01 16:49 - [DIR] helix/ 2018-02-02 00:54 - [DIR] lens/ 2018-02-04 04:42 - [DIR] atlas/ 2018-02-05 07:55 - [DIR] knox/ 2018-02-05 20:31 - [DIR] orc/ 2018-02-09 17:17 - [DIR] jmeter/ 2018-02-10 08:06 - [DIR] curator/ 2018-02-12 00:19 - [DIR] jspwiki/ 2018-02-13 19:31 - [DIR] phoenix/ 2018-02-14 23:45 - [DIR] cassandra/ 2018-02-19 19:10 - [DIR] jclouds/ 2018-02-21 15:20 - [DIR] wicket/ 2018-02-21 18:37 - [DIR] cordova/ 2018-02-22 08:08 - [DIR] lucy/ 2018-02-27 08:20 - [DIR] johnzon/ 2018-03-01 21:11 - [DIR] libcloud/ 2018-03-03 06:05 - [DIR] oodt/ 2018-03-05 21:07 - [DIR] fluo/ 2018-03-06 22:33 - [DIR] spark/ 2018-03-07 17:53 - [DIR] zookeeper/ 2018-03-08 04:50 - [DIR] turbine/ 2018-03-08 07:19 - [DIR] trafodion/ 2018-03-10 00:27 - [DIR] predictionio/ 2018-03-12 03:00 - [DIR] ignite/ 2018-03-12 09:32 - [DIR] falcon/ 2018-03-12 10:43 - [DIR] carbondata/ 2018-03-12 13:50 - [DIR] allura/ 2018-03-14 19:38 - [DIR] storm/ 2018-03-14 20:44 - [DIR] flink/ 2018-03-15 20:01 - [DIR] struts/ 2018-03-16 07:06 - [DIR] drill/ 2018-03-16 15:18 - [DIR] tajo/ 2018-03-17 09:59 - [DIR] calcite/ 2018-03-17 17:57 - [DIR] ranger/ 2018-03-20 15:35 - [DIR] royale/ 2018-03-20 15:38 - [DIR] twill/ 2018-03-23 13:58 - [DIR] datafu/ 2018-03-23 13:58 - [DIR] arrow/ 2018-03-23 14:09 - [DIR] kudu/ 2018-03-23 14:09 - [DIR] beam/ 2018-03-23 15:27 - [DIR] fineract/ 2018-03-23 15:37 - [DIR] logging/ 2018-03-23 15:38 - [DIR] ode/ 2018-03-23 15:38 - [DIR] syncope/ 2018-03-23 16:27 - [DIR] any23/ 2018-03-23 17:13 - [DIR] httpd/ 2018-03-25 16:25 - [DIR] cxf/ 2018-03-25 17:45 - [DIR] kylin/ 2018-03-28 02:10 - [DIR] kafka/ 2018-03-28 12:05 - [DIR] systemml/ 2018-03-28 17:17 - [DIR] freemarker/ 2018-03-30 15:40 - [DIR] hive/ 2018-04-02 19:05 - [DIR] hbase/ 2018-04-02 21:10 - [DIR] mnemonic/ 2018-04-03 02:40 - [DIR] skywalking/ 2018-04-03 06:10 - [DIR] aurora/ 2018-04-03 22:42 - [DIR] geronimo/ 2018-04-04 07:26 - [DIR] oozie/ 2018-04-05 09:49 - [DIR] nifi/ 2018-04-07 00:33 - [DIR] karaf/ 2018-04-09 07:01 - [DIR] jena/ 2018-04-09 22:46 - [DIR] apex/ 2018-04-09 23:10 - [DIR] tinkerpop/ 2018-04-10 12:43 - [DIR] subversion/ 2018-04-12 07:49 - [DIR] felix/ 2018-04-12 16:18 - [DIR] qpid/ 2018-04-13 14:15 - [DIR] ant/ 2018-04-14 16:41 - [DIR] trafficserver/ 2018-04-16 16:36 - [DIR] groovy/ 2018-04-17 05:05 - [DIR] bookkeeper/ 2018-04-17 07:03 - [DIR] openmeetings/ 2018-04-17 11:25 - [DIR] uima/ 2018-04-17 19:35 - [DIR] parquet/ 2018-04-18 11:54 - [DIR] accumulo/ 2018-04-18 19:06 - [DIR] mesos/ 2018-04-18 23:28 - [DIR] manifoldcf/ 2018-04-19 05:10 - [DIR] jackrabbit/ 2018-04-19 15:26 - [DIR] pdfbox/ 2018-04-19 18:28 - [DIR] impala/ 2018-04-19 20:26 - [DIR] madlib/ 2018-04-19 22:17 - [DIR] incubator/ 2018-04-19 22:54 - [DIR] geode/ 2018-04-20 18:13 - [DIR] apr/ 2018-04-21 06:23 - [DIR] archiva/ 2018-04-21 06:23 - [DIR] maven/ 2018-04-21 06:23 - [DIR] ofbiz/ 2018-04-21 06:23 - [DIR] sling/ 2018-04-21 06:23 - [DIR] zzz/ 2018-04-21 08:19 -
This mirror is donated by Mediasecure to support the Apache open source community.